[اسم]

hourglass

/ˈaɪʊɹɡlæs/
قابل شمارش

1 ساعت شنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان