[صفت]

introductory

قابل مقایسه

1 مقدماتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مقدماتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان