[اسم]

introvert

/ˈɪntroʊˌvɜrt/
قابل شمارش

1 فرد درون‌گرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: درون‌گرا
مترادف و متضاد extrovert
  • 1.My son is an introvert.
    1. پسرم، یک فرد درون‌گرا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان