[اسم]

km

(kilometer)
/kɪˈlɑːmɪtər/
قابل شمارش

1 مخفف کیلومتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان