[اسم]

knack

قابل شمارش

1 استعداد مهارت

معادل ها در دیکشنری فارسی: هنرمندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان