[اسم]

knave

/nˈeɪv/
قابل شمارش

1 سرباز (ورق بازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان