[اسم]

knave

/nˈeɪv/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرباز (ورق بازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان