[اسم]

knee brace

/nˈiː bɹˈeɪs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زانوبند

معادل ها در دیکشنری فارسی: زانوبند
مترادف و متضاد knee support
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان