[صفت]

knackered

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خسته درمانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان