[اسم]

knapsack

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کوله‌پشتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کوله‌پشتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان