[اسم]

knell

/nɛl/
قابل شمارش

1 صدای زنگ صدای ضربه ناقوس، ناقوس مرگ

مترادف و متضاد chime ringing toll
  • 1.the knell of the ship's bell
    1. صدای زنگ ناقوس [زنگوله] کشتی
[فعل]

to knell

/nɛl/
فعل ناگذر
[گذشته: knelled] [گذشته: knelled] [گذشته کامل: knelled]

2 ناقوس کلیسا را به صدا درآوردن ناقوس مرگ را به صدا درآوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان