[اسم]

mailman

/ˈmeɪlˌmæn/
قابل شمارش
[جمع: mailmen]

1 نامه‌بر (مرد) پستچی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پستچی نامه‌رسان
  • 1.Is he a mailman?
    1. آیا او یک نامه‌بر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان