[اسم]

mailroom

/mˈeɪlɹuːm/
قابل شمارش

1 اتاق نامه‌ها [در اداره پست]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان