[عبارت]

make a bee line for

/meɪk ə bi laɪn fɔr/

1 مستقیم به جایی رفتن سریعا به جایی رفتن

informal
  • 1.As soon as I get home, I making a bee line for the bathroom.
    1. به محض اینکه به خانه برسم، مستقیم به دستشویی می‌روم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان