[صفت]

omitted

/oʊmˈɪɾᵻd/
قابل مقایسه

1 حذف‌شده محذوف

معادل ها در دیکشنری فارسی: محذوف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان