[صفت]

omnivorous

/ɑːmˈnɪvərəs/
غیرقابل مقایسه

1 همه‌چیز خوار همه چیز پسند

  • 1.an omnivorous diet
    1. رژیم غذایی همه‌چیز خوار(ی)
  • 2.She has always been an omnivorous reader.
    2. او همیشه یک کتاب خوان همه چیز پسند بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان