on


/ɔːn/
/ɒn/

حرف اضافه
1
on [حرف اضافه]
1
روی بر

مترادف:   over
متضاد:   under underneath

حرف اضافه
2
on [حرف اضافه]
2
در [مکان]

 • 1. خانه ما اولی در سمت چپ بعد از اداره پست است.
 • 2. آنها در یک مزرعه زندگی می‌کردند.
 • 3. Turn right on Broadway .
  3. در (خیابان) "برادوی" به راست بپیچید.

حرف اضافه
3
on [حرف اضافه]
3
سوار بر با

 • We went to France on the ship.
  ما سوار بر [با] کشتی به فرانسه رفتیم.
 • 1. او زنگ زد تا بگوید سوار اتوبوس است و تا چند دقیقه دیگر به اینجا می‌رسد.
 • 2. I came on my bike.
  2. من با دوچرخه‌ام آمدم.

حرف اضافه
4
on [حرف اضافه]
4
در [روز]

 • 1. My birthday's on the 30th of May.
  1. تولد من (در) روز سی‌ام ماه می است.
 • 2. Some of the stores aren't open on Sundays .
  2. بعضی از مغازه‌ها (در) روزهای یکشنبه باز نیستند.
 • 3. (در) روز جمعه چه می‌کنی؟

حرف اضافه
5
on [حرف اضافه]
5
به محض

حرف اضافه
6
on [حرف اضافه]
6
درباره

مترادف:   about
 • 1. a book on plants
  1. کتابی درباره گیاهان
 • 2. She tested us on irregular verbs .
  2. او درباره [از مبحث] افعال بی‌قاعده از ما امتحان گرفت.

حرف اضافه
7
on [حرف اضافه]
7
همراه داشتن

حرف اضافه
8
on [حرف اضافه]
8
عضو (گروه) در (گروه)

حرف اضافه
9
on [حرف اضافه]
9
به

حرف اضافه
10
on [حرف اضافه]
10
به خاطر پیرو، مطابق

حرف اضافه
11
on [حرف اضافه]
11
با به وسیله، از

حرف اضافه
12
on [حرف اضافه]
12
برای

مترادف:   for
 • 1. تا الان هم زمان زیادی را برای این (کار) هدر داده‌ام.
 • 2. She refuses to spend more than $30 on a pair of shoes .
  2. او نمی‌پذیرد که بیشتر از 30 دلار برای یک جفت کفش خرج کند.

حرف اضافه
13
on [حرف اضافه]
13
از (تلویزیون، رادیو و ...) پخش شدن

 • 1. The program's on Channel 4 .
  1. برنامه از شبکه 4 پخش می‌شود.
 • 2. There's nothing on TV right now.
  2. هیچی الان از تلویزیون پخش نمی‌شود.

حرف اضافه
14
on [حرف اضافه]
14
با شماره تلفن روی خط (تلفن)

 • 1. She's on extension 2401 .
  1. او روی خط داخلی 2401 است.
 • 2. You can get me on 020 7946 0887 .
  2. شما می‌توانید با شماره تلفن 08877946020 با من تماس بگیرید.

حرف اضافه
15
on [حرف اضافه]
15
نسبت به در مقایسه با

قید
1
on [قید]
1
روشن (لوازم الکتریکی)

مترادف:   functioning working
متضاد:   off
 • 1. آن چراغ تمام روز روشن بوده است.
 • 2. در خانه آنها تلویزیون همیشه روشن است.

قید
2
on [قید]
2
سوار (شدن)

قید
3
on [قید]
3
(چیزی را) ادامه دادن

 • 1. اگر داستان خوب دوست دارید، به خواندن ادامه دهید.
 • 2. آن مرد سر ما فریاد کشید، ولی ما به راه رفتن ادامه دادیم.

قید
4
on [قید]
4
پوشیدن به تن داشتن

مترادف:   wear
 • چرا پیراهن جدیدت را نمی‌پوشی؟

قید
5
on [قید]
5
مشغول به کار سر کار، در حال کار

مترادف:   on duty working

قید
6
on [قید]
6
برقرار در جریان، در حال وقوع

قید
7
on [قید]
7
به جلو به بعد

 • از آن زمان به بعد، او دیگر هیچوقت به او اعتماد نکرد.
 • برای رسیدن به ساحل (راه خود را) مستقیم به جلو ادامه دهید.

قید
8
on [قید]
8
برنامه (داشتن) کار (برای انجام دادن)

 • I'm sorry we can't come—we've got a lot on.
  شرمنده نمی‌توانیم بیاییم؛ خیلی کار (برای انجام دادن) داریم.
 • فکر نمی‌کنم برنامه‌ای برای این آخر هفته داشته باشیم.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان