[اسم]

omnivore

/ˈɑmnivɔr/
قابل شمارش

1 (جانور) همه‌چیز خوار (گوشت و گیاه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: همه‌چیزخوار
  • 1.I used to be an omnivore.
    1. من در گذشته همه‌چیز خوار بودم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان