[صفت]

pasty

/ˈpæsti/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رنگ‌پریده

[اسم]

pasty

/ˈpæsti/
قابل شمارش
[جمع: pasties]

2 نوعی پای (گوشت یا سبزیجات)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان