[اسم]

playhouse

/plˈeɪhaʊs/
قابل شمارش

1 تئاتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: تئاتر تماشاخانه
مترادف و متضاد theater

2 بازی‌خانه [خانه کوچک مخصوص بازی کودکان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان