[اسم]

playing card

/ˈpleɪɪŋ kɑːrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ورق (بازی) پاسور

معادل ها در دیکشنری فارسی: ورق‌بازی
  • 1.a deck of playing cards
    1. یک دست ورق بازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان