[صفت]

pristine

/ˈprɪstin/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more pristine] [حالت عالی: most pristine]

1 تر و تازه دست نخورده، بی‌نقص

مترادف و متضاد uncorrupted untouched
  • 1.pristine condition
    1. حالت تر و تازه [دست نخورده]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان