[اسم]

proclamation

قابل شمارش

1 اعلامیه رسمی بیانیه عمومی، اعلان رسمی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلام اعلامیه اعلان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان