[اسم]

proclamation

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اعلامیه رسمی بیانیه عمومی، اعلان رسمی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلام اعلامیه اعلان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان