[جمله]

raise eyebrows

/reɪz ˈaɪˌbraʊz/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ابرو بالا انداختن (از تعجب یا نارضایتی)

  • 1.I raised many eyebrows when I came in to work two hours late this morning.
    1. من وقتی امروز صبح دو ساعت دیرتر سرکار رسیدم، همه ابروهایشان را بالا انداختند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان