[عبارت]

raise money

/reɪz ˈmʌni/

1 پول جمع‌آوری کردن (برای هدفی بخصوص) پول جمع کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعانه جمع کردن
  • 1.We should raise money for the cancer patients.
    1. باید برای آن بیماران سرطانی پول جمع‌آوری کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان