[عبارت]

reach a compromise

/riʧ ə ˈkɑmprəˌmaɪz/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به توافق رسیدن مصالحه کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: سازش کردن مدارا کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان