[عبارت]

reach a conclusion

/riʧ ə kənˈkluʒən/

1 به نتیجه رسیدن نتیجه‌گیری کردن

  • 1.we need to reach a conclusion before ending this meeting.
    1. قبل از پایان دادن به این جلسه، باید به نتیجه‌ای برسیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان