[اسم]

reaction

/riˈækʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 واکنش انفعال، عکس‌العمل

معادل ها در دیکشنری فارسی: انفعال واکنش عکس‌العمل
  • 1.What was his reaction to the news?
    1. واکنش او به خبر چه بود؟
  • 2.When chlorine and ammonia are mixed, the chemical reaction causes chlorine gas.
    2. وقتی کلر و آمونیاک مخلوط می‌شوند، واکنش شیمیایی باعث تولید گاز کلر می‌شود.
an allergic reaction
واکنش آلرژیک [حساسیتی]

2 ارتجاع

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارتجاع
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان