[صفت]

reactionary

/riˈækʃəˌnɛri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more reactionary] [حالت عالی: most reactionary]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ارتجاعی واپسگرا

  • 1.reactionary attitudes
    1. نگرش‌های ارتجاعی
[اسم]

reactionary

/riˈækʃəˌnɛri/
قابل شمارش

2 واپسگرا محافظه‌کار، سنت‌گرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرتجع
  • 1.I'm not a reactionary.
    1. من یک واپسگرا نیستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان