[صفت]

reachable

/ɹˈiːtʃəbəl/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 در دسترس قابل دسترسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: در دسترس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان