[اسم]

research methodology

/riˈsɜrʧ ˌmɛθəˈdɑləʤi/
قابل شمارش

1 روش تحقیق

  • 1.An efficient research methodology
    1. یک روش تحقیق کارآمد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان