[اسم]

research assistant

/riˈsɜrʧ əˈsɪstənt/
قابل شمارش

1 دستیار تحقیق

  • 1.Who's your research assistant?
    1. دستیار تحقیق شما چه کسی است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان