[اسم]

spittle

قابل شمارش

1 تف بزاق، آب دهان

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب دهان تف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان