[اسم]

spitting image

قابل شمارش

1 همزاد (فردی که کاملا شبیه به فردی دیگر است)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان