[قید]

spitefully

غیرقابل مقایسه

1 مغرضانه کینه‌توزانه، از روی غرض‌ورزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان