[اسم]

sports equipment

/spɔrts ɪˈkwɪpmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لوازم ورزشی

  • 1.sports equipment stores
    1. فروشگاه‌های لوازم ورزشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان