[صفت]

sportsmanlike

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جوانمردانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان