[اسم]

sportsman

/ˈspɔːrtsmən/
قابل شمارش
[جمع: sportsmen]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ورزشکار (مرد)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ورزشکار
مترادف و متضاد athlete
  • 1.He is one of this country's top professional sportsmen.
    1. او یکی از بهترین ورزشکاران حرفه‌ای این کشور است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان