[اسم]

sportscast

/spˈoːɹtskæst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برنامه ورزشی اخبار ورزشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان