[اسم]

Stan

/stˈæn/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استن [نام پسرانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان