[اسم]

stamp-pad

/stˈæmppˈæd/
قابل شمارش

1 استامپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: استامپ
مترادف و متضاد ink-pad
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان