[صفت]

suitable

/ˈsutəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more suitable] [حالت عالی: most suitable]

1 مناسب

مترادف و متضاد appropriate fit proper inappropriate unsuitable
  • 1.Each room has books, toys, and games that are suitable to that particular age group.
    1. هر اتاق کتاب، اسباب بازی و بازی‌هایی دارد که مناسب گروه سنی خاصی است.
  • 2.Her dress was not suitable for the occasion.
    2. پیراهن او برای مراسم مناسب نبود.
  • 3.The film is not suitable for children.
    3. این فیلم مناسب کودکان نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان