[صفت]

threatening

/ˈθretnɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more threatening] [حالت عالی: most threatening]

1 تهدیدآمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تهدیدآمیز
مترادف و متضاد menacing
  • 1.threatening behavior
    1. رفتار تهدیدآمیز
  • 2.threatening letters
    2. نامه‌های تهدیدآمیز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان