[صفت]

threadbare

قابل مقایسه

1 مندرس نخ‌نما، کهنه

معادل ها در دیکشنری فارسی: نخ‌نما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان