[اسم]

throughput

قابل شمارش

1 توان عملیاتی ظرفیت پذیرش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان