[صفت]

tight-lipped

قابل مقایسه

1 ساکت کم‌حرف، کم‌سخن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان