[صفت]

tight-knit

/ˌtaɪt ˈnɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tight-knit] [حالت عالی: most tight-knit]

1 صمیمی دارای رابطه نزدیک و صمیمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان