[صفت]

trainable

/tɹˈeɪnəbəl/
قابل مقایسه

1 تربیت‌پذیر تربیت‌شدنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تربیت‌پذیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان