[صفت]

trained

/treɪnd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more trained] [حالت عالی: most trained]

1 آموزش‌دیده تعلیم‌دیده

trained staff
کارکنان آموزش‌دیده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان