[قید]

valiantly

غیرقابل مقایسه

1 شجاعانه دلاورانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شجاعانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان