[صفت]

valiant

/ˈvæljənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more valiant] [حالت عالی: most valiant]

1 دلیر دلاور

معادل ها در دیکشنری فارسی: دلاور شجاع
formal
مترادف و متضاد brave courageous fearless cowardly irresolute
  • 1.Robin Hood was valiant and faced his opponents without fear.
    1. رابین هود دلیر بود و بدون ترس با دشمنانش رو به رو می‌شد.
  • 2.The valiant paratroopers led the invasion.
    2. چتربازان دلاور حمله را رهبری کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان